Gemeenschap Mirte

Mirte

Stichting de Muzerei

“Stichting de Muzerei” is een vereniging die in 1995 te Gent in het leven werd geroepen. Ze heeft tot doel op niet-commerciële basis een stimulerende rol te vervullen voor het Nederlandstalige religieuze en liturgische lied.

Zo heeft de Stichting in 1996 de bundel “De toon van het begin. Liederen van ommekeer en tegenstroom” in papieren versie uitgegeven. Hij bevat de partituren van de gelijknamige Cd van Pax Christi Vlaanderen. Die bundel zal hier ook in digitale vorm verschijnen. Nu al kan men op deze manier de meeste partituren van de recente Cd van Pax Christi, nl. “De scala van de vrede. Zingen op hoop van zegen”, downloaden. Ook ander nieuw werk zal gepubliceerd worden.  

Wie liederen maakt, en ze gratis ter beschikking van geloofsgemeenschappen wil stellen, mag ze ons opsturen. Zowel tekst als muziek moeten nieuw zijn. Letterkundige, muzikale en theologisch-liturgische experts bekijken – halfjaarlijks – het ingezonden materiaal. Criteria zijn o.m. het inclusieve taalgebruik, bevrijdende gods- en mensbeelden, mogelijkheid van samenzang of een gezond evenwicht tussen volkszang en koor- en solowerk. De geselecteerde liederen zullen, alleen met de uitdrukkelijke toelating van tekstschrijver en componist, via dit kanaal verspreid worden.

Bernard de Cock o.p.   -   contact: demuzerei@gmail.com

Om partituren te downloaden surf je naar: muzerei.gemeenschap-mirte.be 

Op al de werken is een Creative Commons Licentie van toepassing:
Voor België
Voor Nederland

Creative Commons License